2021 Aralık Ayı Sürüm Güncelleme Listesi S 5.20.12.21

KOD Açıklama
ISY48612 Posta Sorumlusunda gönderi tipi KEP olan belgelerin ayrı bir tabloda gösterilmesi sağlanmıştır.
ISY49618 Toplu imzada yaşanan sorunlar giderilmiştir.
ISY50967 Not ekleme sayfasında notların görünürlüğü alanından “Sadece kaydeden görsün” seçeneği eklendi. Bu seçenek seçilerek eklenen notları sadece notu kaydeden ve belgeyi kaydeden görebilecektir.
ISY51451 Kullanıcı bilgileri sayfasında havale seçim alanında düzenlemeler yapılmıştır.
ISY51850 Belge tip tanım sayfasında Yazı ve Şablon sekmesinde sayfa numarası gösterme özelliği eklenerek, seçilen belge tiplerinde sayfa numarası gösterilmemesi sağlanmıştır.
ISY51994 Kullanıcı bilgileri sayfasında bilgilendirme ayarları sekmesinde “Yeni gelen KEP” seçeneği eklenerek, bu özellik işaretlendiğinde KEP sorumlularının bekleyen işlerine KEP iletisi geldiğinde mail bilgilendirmesi gelmesi sağlanmıştır.
ISY52100 Notlar sekmesinde notu kaydeden kullanıcının biriminin gösterilmesi sağlanmıştır.
ISY52120 Belge hazırlarken rota bilgisinde vekâletten imza atacak kullanıcı varsa vekâlet işareti seçiminin kaldırılabilir olması sağlanarak, belgeyi hazırlayan kullanıcı isterse asıl imza sahibinin imzalaması için bu seçimi kaldırabilecektir.
ISY52280 Birim amiri değişikliği olan birimlerde “birim klasöründeki belgeler çıkar” butonu ile çıkarıldığında yeni birim amirinin bekleyen işlerinde belgenin görünmesi sağlanmıştır.
ISY52411 İmza geçerlilik tarihi geçmiş imzalarda java imza uygulaması ile açıldığında uyarı vermesi sağlanmıştır.
ISY52627 Şablon tanım sayfasında başlık ilk sayfa şablonu tanımlarken kurum logosunun base64 olarak eklenebilmesi sağlanmıştır.
ISY52630 YÖN. Maddelerine göre belge üzerinde gösterilen sayı alanı değiştirilmiştir.
ISY52635 YÖN. Maddelerine göre imza makamlarındaki e-imzalıdır resimleri kaldırılmıştır.
ISY52636 YÖN. Maddelerine göre dağılım listesi ve ek listesinde düzenlemeler yapılmıştır. Dağıtım ve ek listelerinin dipnot alanları revize edilmiştir.
ISY52637 Dağıtım listesinde ek konulmadı seçeneği seçili ise havale edilen birim personellerinde de eklerin görünürlüğü engellenmiştir. Belge kurum içerisinde başka bir birime havale edilmişse eypnin içerisinde ekler diğer birimler görebilmektir.
ISY52639 YÖN. Maddelerine göre imza kanunu değiştirilerek dipnotun üstünde gösterilmesi sağlanmıştır.
ISY52640 YÖN. Maddelerine göre belge doğrulamanın https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden yapılması sağlanmıştır.
ISY52749 Personel Raporları- Personel havale raporu sayfasında personel listesinde çoklu seçim yapılması sağlanmıştır.
ISY52816 Belge ivedilik durumu taslak olarak kaydedilen belgelerde ivedilik normal olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
ISY52867 Havale gelen belgelerin mail bildirimlerinde gösterilen havale tipinde yaşanan sorun düzeltilmiştir.
ISY53066 UETS maillerinde düzeltme yapılarak aynı tebligatların tekrar gönderildiğinde gelen mailler düzeltilmiştir.
ISY53075 TÜBİTAK imza api güncellenmiştir.
ISY53301 İlgi listesinde eklenen belgelerin tarihlerinde (/) işareti nokta(.) işareti olarak düzeltilmiştir.
ISY53450 Java imzalama işleminde SSL kontrolü parametre ile açılıp kapanması sağlanmıştır.
ISY53642 YÖN. Maddelerine göre ek listesinde gösterilen başlık şablonu kaldırılmıştır.
ISY53645 YÖN. Maddelerine göre hizmete özel ve normal gizlilik dereceli yazıların dışında belge hazırlanması engellenmiştir.
ISY53671 Arşiv tip listeleme sayfası düzenlenmiştir.
ISY53796 YÖN. Maddelerine göre belgelerin tek nüsha olarak hazırlanması sağlanmıştır.
ISY53997 YÖN. Maddelerine göre belge üzerinde gösterilen paraf listesi kaldırılmıştır.
ISY54073 Belge arama - metin içi detaylı arama sayfasında "Sayı Almış Belgeler" özelliğinin adı "Onaylanmış Belgeler" olarak değiştirilmiştir.
ISY54101 KLV. İmza Alanından Sonra Yazı veya Tablo Bulunmaması maddesi gereği belge sekmesinde gösterilen ek metin alanı kapatılmıştır.
ISY54103 Genel ayarlar sayfasına eklenen “EIMZALOGOLUGOSSELGOSTER” parametresi eklenmiştir. Onaylanmış belgelerde metin ön izleme sekmesinde “imzaladır” logolu pdf oluşturulmasını sağlayan butonun aktif olması sağlanmıştır. YÖN. Maddesine göre kamu kurumlarında bu buton kapalı konumda olmalıdır.
ISY54170 Belge doğrulama sayfasından belge tarihine göre seçimi yerine belge sayısına göre doğrulama yapılması sağlanmıştır.
EYP oluşumu 1.3 sürümüne yükseltilerek belgenin ilk hazırlayan kullanıcıda sayı alması sağlanmıştır.
YÖN. Maddelerinde göre resen dışında hazırlanan belgelerde tarih gösterilmemesi sağlanmıştır.
EBYS ara yüzünde (ekran tasarımında) değişiklikler yapılmıştır.

*YÖN. : RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK

*KLV. : RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK KILAVUZU