KOD Açıklama
ISY35468 "Mobil İmza Kullananlar Liste" sayfası eklenmiştir.Kullanıcı kartında "Mobil İmza Kullanabilir" özelliği işaretli olan kullanıcıların listelenmesi sağlanmıştır.
ISY46100 Dış yazı belgeleri için hazırlanan dağıtım gruplarında güncelleme yapılarak silinmiş olan kurumların gruptan çıkarılması sağlanmıştır.
ISY47394 "Toplu Belge Dosyalama” sayfası oluşturulmuştur. Bekleyen işlerdeki grid adları seçilip havale tarih aralığı seçilerek belgelerin sorgulanması ve toplu bir şekilde klasöre dosyalama yapılması sağlanmıştır.(Bknz. ISY47394 kılavuz)
ISY47571 Genel ayarlar sayfasına SADECEOKUNMUSBELGELERIIMZALA parametresi eklenerek, kullanıcı kartında onay sonrası bir sonraki belgeye geç özelliği aktif olan kullanıcılarda belge imzalama işleminde sıradaki belgenin okunmuş belge olarak gelmesi sağlanmıştır.
ISY48339 Kullanıcı kartında "Zorunlu Alan Etiketlerine * Ekle" özelliği eklenmiştir. Renk körleri için zorunlu alanların başına * işareti konulması sağlanmıştır.
ISY48346 Belge arama sayfasında dışa aktarılacak belgeler indirildikten sonra oluşan .zip dosyasında alınan hata giderilmiştir
ISY48347 Birden fazla KEP adresi olan kurumlarımız için KEP gönderimi sırasında ilk KEP adresi üzerinden gönderim sağlandığı tespit edilmiştir. KEP gönderiminin seçilen KEP adresi üzerinden yapılması sağlanmıştır.
ISY48394 Genel ayarlarda KISIROTADABIRDENFAZLABULUNABILIR parametresinde düzeltme yapılmıştır. Parametre açık ise belge hazırlama aşamasında rota bilgisinde imza/paraf atacak kullanıcı seçimi yapılırken aynı kullanıcı birden fazla kez eklenebilir. Parametre kapalı ise kullanıcı farklı birimlerde ise birim adı değiştirilerek ekleme yapabilmektedir.
ISY48451 Kullanıcı kartında "Kullanıcı Giriş Şekli" özelliği eklenerek kullanıcılara göre EBYS'ye giriş şeklinin değiştirilmesi sağlanmıştır. (Bknz. ISY48451 kılavuz)
ISY48461 Genel ayarlar sayfasında bulunan DAGITIMAOTOMATIKKEPEKLE parametresi açıldığında dış yazılarda dağıtım listesine seçilen kurumun KEP adresi kayıtlı ise otomatik getirilmesinde tespit edilen hatalar giderilmiştir.
ISY48548 Genel ayarlar sayfasına eklenen MusteriEMailName parametresi ile kullanıcılara gönderilen maillerde kurum mail adresinin başında kurumun belirlediği isim eklenmesi sağlanmıştır.
ISY48611 Dış yazılarda belge gönderi tipi KEP seçildiğinde dağıtım listesinde dış kurumun yanında iç birim seçilmesine izin verilmesi sağlanmıştır.
ISY48652 Genel ayarlar sayfasına eklenerek EIMZALOCALKONTROL parametresi ile imza atıldıktan sonra doğrulama işleminin kurum sunucularında yapılması sağlanmıştır.
ISY48732 EBYS'ye dış yazılım uygulamasından gönderilen belgelerde sadece erişim kodunun gösterilmesi için erisimkodu parametresi eklenmiştir.
ISY48777 Bekleyen işler butonlu göster grubunda olan kullanıcılarda "Amire Havale Gelen İç Yazı" gridinde toplu havale yapıldığında eğer belge kalmamışsa butonlu görünümü geri dönmesi, belge varsa grid içerisinde kalması sağlanmıştır.
ISY48805 Havale/Dağıtım grubunda tanımlı olan Birim(ler)/Kullanıcı(lar) seçilen havale tiplerindeki hata giderilmiştir.
ISY48920 EBYS giriş sayfasında Dokümanlar butonuna tıklandığında çıkan E-imza sürücülerinden AKIS sürücüsünün son versiyonu eklenmiştir.
ISY48968 Aynı birimde olan kullanıcıların farklı kullanıcılara vekalet verebilmesi sağlanmıştır.
ISY49032 Belge Paraf Log raporu sayfasında alınan hata giderilmiştir.
ISY49155 Sistem Performans Yönetimi sayfasında bulunan Aktif Kullanıcı Listesi sayfasında alınan hata giderilmiştir.
ISY49164 Giriş sayfasında Java imzada alınan hata giderilmiştir.
ISY49175 Vekalet Giriş sayfasında birden fazla birimi olan kullanıcıların vekalet bırakırken alınan hata giderilmiştir.
ISY49179 Sayı almış belgelerde gösterilen "Belge Üye Ol" butonunun sadece belgenin iş akışında olan kullanıcılarda çıkması sağlanmıştır.
ISY49204 Genel ayarlarda yer alan GIRISIMZAZORUNLUUYARI parametresinde alınan hata giderilmiştir.
ISY49252 Belge iptal formu hazırlarken iptal edilecek belgedeki son onay makamı değişmiş ise yeni birim amirinin adının Belge İptal Formuna eklenmesi sağlanmıştır.
ISY49473 KEP Delil sorgulama işleminde TURKKEP ten alınan mail doğrultusunda düzeltme yapılmıştır.
ISY49585 Eyp oluşumlarından "İlk onay makamında sayı almadan parafsız eyp oluşsun" seçeneğinde alınan hata düzeltilmiştir
ISY49600 Yeni Bilgilendirme sayfasından bilgilendirme yapıldıktan sonra kullanıcının kendi adının çıkarılmaması sağlanmıştır.
ISY49629 Paraf Log Raporu (Z.D) sayfasında alınan hata düzeltilmiştir
ISY49634 HTML Şablon parametreleri için makammetinunvansiz parametresi eklenerek belge üzerinde makam kullanıcılarının sadece Ad Soyad bilgilerinin eklenmesi sağlanmıştır.
ISY49720 Dosya uzantısı değiştirilmiş olarak sisteme eklenen dosyalar güvenlik açığı oluşturmaktadır. Bu sebeple Genel ayarlar sayfasında DOSYAUZANTIGUVENLIKACIK parametresi eklenerek sisteme eklenen tüm dosyalar için uzantıları değiştirilmiş olsa bile DOSYAUZANTILARI parametresinde kayıtlı olan dosya uzantılarının eklenmesi sağlanmıştır.
ISY49726 Dış kurumlardan Gelen KEP yazışmalarında belgeyi gönderen kurum sistemde kayıtlı değilse DETSIS den eklemeye çalıştığında alınan hata giderilmiştir
ISY49737 Metin ön izleme sekmesinde gösterilen ekler açılır listesinde ek tanım isimlerinin gösterilmesi sağlanmıştır.
ISY49911 KEP imza dosyası yenilenmiştir.
ISY49972 Belge arama sayfasında "Üst Verilerle Arama" sekmesinde Belge ID alanı eklenmiştir.
ISY49608 Bekleyen İşler Butonlu Görünüm grubunda olan kullanıcılarda dış sistemlerden EBYS'ye gönderilen belgelerde entegrasyon grid adının gösterilmemesi sorunu giderilmiştir.
Sistem Güvenlik ve Performans çalışmaları yapılmıştır.
ISY46823 DETSIS servisi ile güncelleme işlemlerinde düzeltmeler yapılmıştır.
ISY47030 Vatandaşa gönderilen kısa mesajlarda SMS numarası alanına karakter yazılması engellenmiştir.
ISY47041 Genel ayarlarda bulunan DISIPLISTESI alanına hatalı girişler için kontrol eklenmiştir.
ISY47660 Dış yazı hazırlarken seçilen gönderi tipi bilgisine göre gönderilecek posta grupları gelmesi sağlanmıştır.
ISY47791 Kamu kurumlara ait bilgilerin üst üste sorgulanması sonucunda DETSIS servisi tarafından IP engellenmemesi için 1 hafta içinde aynı kurumun adres bilgilerinin güncellenmemesi sağlanmıştır. Aynı zamanda akşam çalıştırılacak servis ile DETSIS de kaydı olan kamu kurumların KEP adreslerinin güncellenmesi sağlanmıştır.
ISY47791 Havale takip sayfasında filtreleme sırasında alınan hata giderilmiştir.
ISY47875 Kullanıcı kartında kullanıcı arşivleme işlemi yaparken kullanıcının bekleyen işlerinde imza bekleyen ya da imza atılması için gelecek olan belge varsa iade edilmesi için uyarı eklenmiştir.
ISY48070 “EPDK Sorumlusu” grubu oluşturularak, EPDK’dan gelen belgelerin bekleyen işler sayfasında ayrı bir tabloda gösterilmesi sağlanmıştır. EPDK belgelerini alan kullanıcıların bu gruba eklenmesi kurum EBYS sorumlusu tarafından yapılmalıdır.
ISY48117 Belge hazırlanırken son amirin seçili gelmemesi sorunu giderilmiştir.
ISY48215 KEP gönderim Yetkili Tanım sayfasında KEP adresinin de sayfa üzerinde bulunan listede gösterilmesi sağlanmıştır.
ISY48249 Belge tip tanım sayfasında bulunan görme yetkili liste alanında silme işlemi yapılmasına izin verilmiştir.
ISY48016 İş akışında bulunan iptalleri göster özelliğinde alınan hata düzeltilmiştir.