Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak öğrencilerimize, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzakta eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler için gerekli teknik standartları belirlemek, araçları sağlamak ve ilgili alt yapı ve ortamı geliştirmek, Uzaktan Eğitim programlarının başarı ile yürütülmesi için gerekli olan üniversite içi ve üniversite çevresi arasındaki eşgüdümü sağlamak, Uzaktan Eğitim faaliyetlerinin takip edilmesi, raporlanması ve değerlendirilmesini sağlamak, öğrenci ve öğretim elemanlarının Türkiye ve dünyadaki yapılan çalışmalardan haberdar olması ve bilgilendirilmesi için gerekli seminer, eğitim ve programları düzenlemek, tüm üniversitede yürütülen eğitim süreçlerine eğitim teknolojileri açısından destek vermek ve eğitimin kalitesinin arttırılmasını sağlamaktır.