02.07.2014 tarihli 111 sayılı senato toplantısında 6.gündem maddesi olarak görüşülmüş ve oybirliği ile kurulma kararı alınmıştır.

Yüksek Öğretim Kurulu`nun 12.08.2014 tarihli ve 75850160-101.04/47600 sayılı yazısı ile
–Merkezin kurulması talebi ;
–05.08.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülüp;
–2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca

Uygun görülmüştür.


•08 Ekim 2014 Tarihli 29139 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanarak yürürlülüğe girmiştir.